--Chat--

 

 

 

 

 

Chat Room

Dain Nickname:


 

 

Wanns du wells iwert den Mirc an mein Chat kommen dann muss du dess Daten agin:

IRC-Server: irc.dk3.com

den Channel as: #room400

 

chappi.tk by chappi